A könyvek megrendelhetők vagy személyesen átvehetők Pécsett vagy Máriakéménden
Biki Endre Gábornál, tel.: 30-452-4579, e-mail: bienga38@gmail.com


Ára: 3500 Ft.

ISMERTETŐ A KÖNYVRŐL: Sokszínűség. Ez az első szó, ami eszembe jut erről a tájról. A Mecsek lábánál meghúzódó szolid dombvonulatok ritmusos lüktetést adnak a felszínnek, szelíd lankái a távolt is közel hozzák az emberhez.

A felszínt borító vastag lösztakaróba bővizű patakok mélyítettek az észak-dél irányú párhuzamos völgyeket, melyek között széles dombhátak húzódnak. A domboldalak nagyrészt szántóföldi művelés alatt állnak. A lapos völgyfenéken elterülő nagy kiterjedésű réteket kisebb vizenyős mocsarak tagolják. A tájra jellemző mozaikosan elhelyezkedő erdőfoltok a meredekebb domboldalakon, erodált dombtetőkön és a vízfolyások mentén helyezkednek el.

A dombsági tájon változatos kultúra alakult ki az évszázadok során. Az Árpád-korban gyökerező egyházi birtokok biztonságot és megélhetést adtak a vidék népének. Aprófalvas településhálózat alakult ki, melyben a kis lélekszámú helységek egymáshoz közel helyezkednek el. A történelem viharai sokféle nemzetiséget sodortak össze: magyarok, svábok, szerbek, sokácok, székelyek, tótok, akik hozták magukkal a saját kultúrájukat és igyekeztek emberöltőkön keresztül megőrizni identitásukat. Faluról falura járva az utcaképeken, a porták építészeti stílusán, az útmenti kereszteken, a templomokon ma is láthatjuk azt a változatosságot, amit a sokajkú népesség magában hordoz.

A gyalogos vándornak könnyedén szívéhez férkőzik e táj, hiszen kedves kicsi falvai szinte látótávolságra vannak egymástól, a természeti környezet változatossága pedig gyönyörködteti az embert és szinte egymást érik az út mentén a múltat őrző emlékhelyek, képoszlopok, fogadalmi keresztek, melyek tövében töltekezni lehet.

A folyamatosan bővülő jelzett turistaút-hálózat mellett ez a könyv is segítségünkre lehet abban, hogy megtaláljuk a csodákat a hétköznapinak tűnő, ám meseszép sokszínű Baranyai-dombságban.

***


Ára: 3300 Ft.

A kiadvány hazánk déli részének természeti és kultúrtörténeti látnivalókban igen gazdag területét mutatja be, térképei és leírásai hasznos segítséget nyújtanak a Mecsek, a Villányi-hegység, a Baranyai-dombság, a Sárköz és a Gemenci-erdő felfedezéséhez. Körbenézni a Jakab-hegy vonzó kilátópontjáról, a Zsongor-kőről, átkerékpározni Pécsről egy kis strandolásra az orfűi tórendszerhez, sétálni egyet az Abaligeti-barlangban, végigjárni a Tettye, a Misina és a Tubes nagy múltú, pihenőkkel szegélyezett útvonalait, megcsodálni a Meleg-mány-völgy mésztufa gátjain végigzuhogó vízesés-sorozatot, elcsendesedni a mánfai templom hársfái alatt, végigbarangolni a Hidasi-völgy patakparti turistaútján, fotózni az Óbányai-völgy Ferde-vízesésénél, felfedezni Kisújbányát, majd Püspökszentlászló gyönyörűen felújított kastélyának arborétumát – mind felejthetetlen élmény, s akkor még nem említettük a Mecsek ékszerdobozát, a hegyek között megbújó Óbányát, a Baranyai-dombság búcsújáróhelyét, Máriakéméndet, Siklóst a várával, Harkányt a fürdőjével, s persze Villányt a hűvös pincék őrizte tüzes vörösboraival…

***


Ára: 1450 Ft.

ISMERTETŐ A KÖNYVRŐL: A Pécsvárad és Szederkény között utazó egyszer csak a Karasica-vízfolyás völgyében szántóföldek és erdősávok váltakozása mentén egy impozáns, magányosan álló szakrális helyre lesz figyelmes. Az út szélén műemléket jelző tábla. Ez a búcsújáróhely hely nem más, mint a máriakéméndi Nagyboldogasszony kegytemplom, másnevén Rózsafüzér királynéjának kegyhelye.

A kapun belépve elsőként az angyalok barátságos pillantása fogad, majd a barokk kegytemplom hívogat beljebb. Végtelenül csendes, magányos hely ez, ahol a madár sem jár, gondolnánk. Ó, hogy mennyi mindent mesélhetnének az ódon falak, kövek és szobrok. Nagy idők történelmi tanúi ők. Csukjuk be a szemünket. Percek alatt szép lassan feltárul egy régmúlt világ. Ez a világ nem olyan csendes, mint amit most tapasztalunk a templom kertjébe lépve.

1740 áprilisában emberek százai jönnek ide, gyalog és szekéren, és mindenki azt kiáltja: csoda történt! A tömeg egyre csak gyűlik egy romos középkori templom mellett, és virrasztanak reggeltől estig. Az emberek egymásnak mesélik, amit hallottak. Itt volt Szűz Mária. Látta a kemendi Rogner lány, a Margaretha és Anna Weiß, meg Elisabet asszony is. A jelenés híre egyre terjed. A kemendiek (akkor így hívták a falut) szorgalmazzák, hogy a török idők előtti romos templom épüljön újjá. Bár az egyház tiltja, egyre nagyobb a búcsúsok és zarándokok áradata. Csodás gyógyulások veszik kezdetüket. Felépül a templom, a pápa megadja a teljes búcsú jogot. Egyre több a búcsúalkalom, egyre több a zarándok, megépül a plébániaépület és a csárda a búcsúsok kiszolgálására. Egy-egy prosenció alkalmával ezrek sereglenek össze, és hallgatják a szentmisét, litániát. Minden fontos esemény itt zajlik. Gyakran jönnek egyházi méltóságok is egy-egy jelesebb alkalomkor.

Sokan jönnek, ám mégis, úgy tűnik a búcsúsok adománya nem elég. Nehéz a fenntartás, az épületek állaga az évszázadok során többször is erősen leromlik. Mindig megtörténik a talpra-állás, legtöbbször a nép adományából. Telnek az évek, évtizedek, már a második évszázad is eltelőben, amikor nagy baj történik. Az emberek félve menekülnek a háború borzalmai elől. Nincs menekvés, jön a kitelepítés. A falu lakosságának felét, a németeket kitelepítik, helyükbe felvidéki magyarok érkeznek, egy részük nem katolikus.

Kemény évek következnek. Azok az 1950-es évek… A szervezett zarándoklatok egyre inkább elmaradnak, de azért még „titokban” így is sokan érkeznek a Mária napi búcsúkra. Egyszer csak kőművesek, ácsok, festők jönnek. A madarak azt csiripelik, hogy újra megújul a kegytemplom. 1976-ot írunk ekkor. Egy évre rá elkészül, és régi pompájában ragyog ismét.

Sajnos a következő évtizedekben a környék falvainak lakossága folyamatosan csökken, a kegytemplom udvara ezért egyre csendesebb. Aztán egyszer csak új szelek fújnak. Oldódik a régi rendszer, változik a kor, a szokások. Újraindulnak a zarándoklatok, nagy német találkozók vannak ismét. Európa számos püspöke és egyházi vezetője látogatását teszi Máriakéménden. Számos ifjúsági találkozó, bérmálás, cserkészcsapatok táborozása népesíti be ezt a helyet az 1990-es és 2000-es évek elején. Már-már úgy tűnik, országos kegyhellyé válhat…

Aztán megint a csend lesz úrrá. Kétszázötven év után először marad lakatlan a plébániaépület. Súlyos paphiány és hívőhiány van az egyházmegyében, az olaszi plébános látja el oldallagosan. Az épületek és a kegyhely állaga folyamatosan romlik. Már-már úgy tűnik, a hely végleg elenyész.

Aztán csak fellobban egy pici parázs, aki így kiált: elég volt a pusztulásból! Fel kell támasztani ezt a helyet Szűz Mária tiszteletére! Hát csak nem maradhat megyénk egyik kiemelkedő kegyhelye ily gyalázatos módon. Hívek és nem hívek sürgölődnek a faluban, mindenki a kegytemplomról beszél. Először megújulnak a határban lévő keresztek, majd a kegytemplom előtt is, aztán a szép Zsolnay mázas dombormű a templom bejárata felett, a kálvária is, a támfalak, majd új ötletek kelnek szárnyra, minek hatására az adománygyűjtés eredményre vezet, és megérkeznek a szépen restaurált új szárnyakkal büszkélkedő angyalok is.

Nagy búcsúk szerveződnek ismét. Népviseletbe öltözöttek jelennek meg, büszkén hirdetve, nemzetiségüket, vallásukat, hagyományukat. Horváth Sándor plébános úr is egyre többet jön át Olaszról. Lelki tevékenységei mellett mindig javít, karbantart valamit. Nagy munka veszi kezdetét. Elindul a veszélyesen megrepedt barokk kétszintes plébániaépület felújítása. Egyszer csak egy sóhajtás hallatszik: a repedezett kegytemplom az. Ó ti szépen megújult alkotások és épületek, ne hagyjatok engem elpusztulni, hisz én vagyok az Édesanyátok, a Szent Szűz lakhelye!

***


Ára: 1450 Ft.

ISMERTETŐ A KÖNYVRŐL: Hazánk, és benne Baranya megye különösen gazdag a testet-lelket nemesítő épített örökségünkben. Ma már kevésbé gyakori, hogy új vallási emléket állítanak, sok helyen még a meglévők is romosak, de az utóbbi években egyre több helyen látni, hogy útmenti kereszteket, képoszlopokat újítanak fel, sokszor önkéntes adományozásból. Régen ezek a megszentelt helyek olyan pontok voltak a határban, vagy a településen kívül, melyeknél az arra járók megálltak, imádkoztak a teremtőhöz, ezáltal lelki megnyugvást találtak. Más volt a lépték: századokkal korábban az út mentén gyalogló kötelességének érezte, hogy megálljon, és hitét erősítse ezeken a pontokon. Ma már jobbára autóval közlekedünk, így mindenhová előbb odaérünk, mégsincs idő megállni, egy-egy feszületnél. Bár sok ilyen emlék már elvesztette eredeti rendeltetését, mégis fontos, hogy megőrizzük múltunk örökségét, és jó példát mutatva másokat is arra ösztönözzünk, hogy így gondolkodjanak.

Az elmúlt években a Mecsek Egyesület volt az a szervezet, mely leginkább foglalkozott Baranyában a vallási emlékhelyek megőrzésével. Természetesen sokan mások is (önkormányzatok, magánszemélyek, egyesületek) belefogtak, egy-egy létesítmény megújításába, sok esetben követve példánkat. A kiadvány jellemzően a Baranyai-dombság épített örökségén keresztül mutatja be a keresztény emlékhelyeket, de néhány esetben más tájegységről is bemutatásra kerül néhány szakrális hely.

***


Ára: 2600 Ft.

ISMERTETŐ A KÖNYVRŐL: Sok éve folyik a kutató és gyűjtőmunka Máriakéménd település történetéről, értékeiről. Az évek alatt összegyűlt anyagok, szövegek, archív- és új fotók idővel egy könyvé álltak össze. A környékbeli településekről, már évekkel, évtizedekkel ezelőtt jelent meg helytörténeti kiadvány, Máriakéméndről azonban még ehhez hasonló, magyar nyelvű, a teljes falu történetét ismertető monográfia eddig még nem került kiadásra. A könyv a település történetét mutatja majd be az őskortól napjainkig, valamint részletesen ismerteti az egykor itt élők életét, a németek betelepítését, a népszokásokat, ünnepeket és a vallási hagyományokat. Fejezet szól, a természetjárásról, a helyi turistautakról és a felújított erdei létesítményekről, azok történetéről, fennmaradt legendáiról.Külön fejezet taglalja részletesen a Török-vár és a búcsújáró kegyhely (Nagyboldogasszony kegytemplom) és a Szent Márton templom történetét. A falutörténet olyan elemi (levéltári anyagok, egyházi iratok) is olvashatók a kiadványban, amelyek eddig a nagyközönség számára nem voltak publikálva. Az idős helyi lakosok elbeszéléseit is feldolgozza a könyv. A falutörténet bizonyos részei az eddigi leírásokban (pl. interneten) teljesen hibásan és téves történelmi adatokkal, évszámokkal szerepeltek. Kiderült, hogy még a levéltári anyag is súlyos hibákat tartalmaz. Szinte minden mondatot és szót le kellett ellenőrizni, hogy megfelel-e a valóságnak, a történelmi tényeknek. A művet hosszas kutatómunka előzte meg, így bízunk benne, hogy sikerül egy olyan kiadványt az olvasó kezébe adni, mely hasznos, tartalmas élményt nyújt annak, aki meg szeretné ismerni részletesebben is a falu történetét. Az itt lakó népek valamikor nagyon szorgalmas, hazaszerető emberek voltak. Ezért fontosnak tartom, hogy a ma élő nemzedék is megismerje ennek a nagy múltú településnek a történetét. Jó szívvel ajánlom a könyv olvasását a Máriakéméndieknek, és mindenkinek, aki szereti Baranyát és a hazáját.

A könyvek megrendelhetők vagy személyesen átvehetők Pécsett vagy Máriakéménden
Biki Endre Gábornál, tel.: 30-452-4579, e-mail: bienga38@gmail.com