KÉPOSZLOPOK A BARANYAI-DOMBSÁGBAN

 

Hazánkban képoszlopokat elsősorban a katolikus és németajkú vidékeken állítottak, de ott sem mindenütt. Míg a keresztek állítása minden nemzetiség katolikus vallásában megfigyelhető, addig a képoszlopok, csak elszórtan, egy-egy tájegységben. Ennek magyarázata érdekes lehet, mely további kutatásokat igényelne. Baranya megyében kiemelkedő értéket képvisel, hogy a megye egy viszonylag kis régiójában a Mohács környéki sváb falvakban és azok határában, erdőben, mezőkön, pincesorokon, szőlők között lelhetőek fel. Pécs felé közeledve a képoszlopok szinte teljesen hiányoznak, bár Pécsett van két db.

Az Ormánság régen nagyrészt református volt, ott eleve nem volt hagyománya a képoszlop állításnak, de még a Zselicben sincsenek nagyon, ahol pedig éltek jelentős számban német ajkúak. Ezért a Baranyai-dombság, és azon belül a Kelet-Baranyai-dombság különlegesen értékes ezen a téren, hiszen egy kb. 30 km. sugarú körben 49 db képoszlopról van jelenleg tudomásunk. Ez a szám egykor (a II. világháború előtt) jóval nagyobb volt, azóta már nagyon sok eltűnt. Tudomásunk van pl. arról, hogy Szederkényben a Nagy-erdőben, - akkor még pincék mellett - is állt egy, a régi Bólyi elágazásnál is, de Erdősmárokon is volt a szurdokban Szent Imre tiszteletére szentelve, sőt, több, más Mohács környéki faluban is voltak képoszlopok, melyeknek mára nyoma veszett. Ám az sem kizárt, hogy további erdei bolyongásaink, pincesorok, szőlők közti túráink során a későbbiekben újabbakra akadunk, hiszen még az interneten ma is kevesen publikálják őket.

A képoszlopok Mohácstól észak-keletre, már Tolna megye területén is felbukkannak a szőlővidékeken, Bátaszék és Szekszárd környékén is, ott méretükben alacsonyabbak, és zömökebb formájúak. Jelenleg kb. 20 db-ról tudunk azon a vidéken. A képoszlopok jó része még néhány éve romos volt. Ezek jó részének felújítását adományokból sikerült megszerveznem, reméljük, hogy összefogással a jövőben is mód nyílik továbbiak megmentésére.

A képoszlopokra a különböző tájegységeken más és más elnevezést találunk: fogadalmi oszlop, kőkép, szentkép tartó, német vidékeken Bildstock, Bildsäule (a magyar megfelelője képoszlop, képszobor). Az alkotások felső részén egy fülke van. Ennek tetején általában kis vaskereszt áll. A boltíves mélyedésében általában egy szentképet vagy domborművet helyeztek el, de az oszlopon gyakran szerepelt egy idézet és az állíttató család neve is. A leggyakoribb, hogy az út felőli oldalán van benne a kép(fülke), de előfordul, hogy két, vagy három oldalán, illetve akad olyan is, ahol, mind a négy oldalán helyeztek el szentképet.

A képoszlopokat régen emlék- és imádkozóhelyként használták. Az út menti szakrális kisemlékek többségét a 19. században vagy a 20. század elején emelték. Nagy részüket fogadalomból, hálaadásképpen, néha járványok vagy halállal végződő szerencsétlenségek emlékére, többnyire magánszemélyek állították. A gyakori járványoktól és egyéb veszedelmektől való félelem, vagy a tőlük való megmenekülés öröme is késztette a közösségeket, hogy fogadalmat tegyenek, kifejezésre juttassák hálájukat, hitüket erősítsék, és maradandó alkotásokba foglalják érzéseiket.  A leggyakoribb azonban, hogy a felállításától remélték, hogy megóvja a vihartól és jégesőtől a termést, sok helyen ezért "jégeső-elhárító" szerepet is tulajdonítottak neki. Van olyan oszlop, amelyet egy villám sújtotta ember emlékére állítottak, egy másik olyasvalakire emlékezik, akire ráborult a szekér. Régen, ha valakit a határban ért a vihar, egy ilyen képkő mellett imádkozott a vihar mielőbbi elvonulásáért. Szerepük hasonló az útmenti keresztekéhez. Egy ilyen pont a határban tájékozódási pont is, nemcsak térben, de a hitben is lehetőséget nyújt az elmélyülésre.

Kérjük, hogy aki a Baranyai-dombságban további képoszlopról tud, vagy a jelenlegiről bővebb információval (pl. régi történetek) rendelkezik, az írja Biki Endre Gábornak a bienga38(kukac)gmail.com e-mail címre, és, ha tud fotót is mellékeljen. Előre is köszönöm a segítséget.

 

1. Babarc: Szent Donát-képoszlop

Babarcon a katolikus templom mellett találjuk. Régen nem itt állt, hanem a határban, a falutól észak-keletre, az ún. Tótjankó nevű területrészen. Mióta az emberek nem járnak gyalogosan a határban, behozták a faluba, hogy védett helyen legyen. Eredetileg festett kép volt rajta elhelyezve, ma egy réz dombormű látható. A képoszlopot az eredeti helyén 1901-ben állították fel.

2. Bár: Fájdalmas anya-képoszlop

A Véméndi-patak partján áll Bár településen az 56-os főút mentén. Fülkéjében piéta szobor van. A képoszlop formája a Bátaszéki képoszlopok stílusával megegyező, így inkább a tolnai típushoz tartozik. Építése a 19. század második felére tehető.

3. Bár, Szent Bálint-képoszlop

Bár településen, a katolikus templom előtt áll. Hosszú karcsú, fehérre meszelt (bár már megkopott) képoszlop, így arányaiban pont ellentéte a falu másik felén találhatóénak. Egyértelműen a baranyai stílushoz tartozik. 19. századi alkotás.

4. Berkesd, négyképes képoszlop

A falu határában, Pereked felé található. Érdekessége, hogy négy oldalán Berkesd és a szomszédos falvak / Szilágy, Ellend, Pereked / templomainak oltárképe van ráfestve. Gondozója a 20. században a közelben lakó Hegedűs Jánosné, Kati néni volt, akit "Kápolnás Kati néninek" nevezett a falu. (A berkesdiek egyébként a képoszlopot is kápolnának nevezték.) A képoszlop mellett található egy fogadalmi kereszt, amelyet azok a szülők állíttattak, akiknek az I. világ- háború idején elhunyt a gyermekük.

5. Bóly, Mária-képoszlop

Bóly városában, az Alsó Tukár dűlőben, a pincesoron található. A Széchenyi téren át a Zrínyi utcán végig menve, az elágazásnál mindjárt szemközt, de kicsit balra a Mária-képoszlophoz érünk. Újkori alkotás, a 21. századból.

6. Bóly, pincesori képoszlop

Bólyon a Seital utca és a Rózsadomb utca sarkán áll, szemben a pincékkel. Terméskő lábazatra épült, fehérre meszelt 4 fülkés képoszlop szép szentkép-jelenetekkel. A képkő a 21. század terméke, előzményről nem tudunk.

7. Feked, Keresztelő Szent Antal-képoszlop

Fekeden a templomtól északra a patak partján áll, kis hidacska vezet hozzá. A képoszlop fülkéjében Szent Antal szobrát láthatjuk. Feked déli részén, a mai Fekedi elágazás környékén egykor több képoszlop is létezett, ezek viszont ma már nincsenek meg.

8. Geresdlak-Kisgeresd, képoszlop a "300 éves akácfa" tövében

Kisgeresdtől délre, mintegy 300 m-re található, a zöld emlékműjelzés vezet ide. Egy hatalmas akácfa tövében kereszt és képoszlop áll. A képkő egykor vakolt volt, ma vakolata hiányzik, és a szentkép sincs meg, de fülkéjében egy Mária szobor, és időszakonként kisebb kegytárgyak láthatók.

9. Görcsönydoboka, Szent Bálint-képoszlop

Görcsönydobokán, a Dobokai buszfordulótól kb. 200 m-re a házak mellett áll. Szépen gondozott, és virágokkal körbeültetett. 

10. Görcsönydoboka, Szent Orbán-képoszlop

Görcsönydoboka déli határában, fent a tetőn, a Nagy-fa tövében áll a kis fehérre meszelt képoszlop. Régen búzaszenteléskor körmenet vonult ide, a pap megáldotta a határt. A kép hiányzik belőle, de 2019. év végén a helyi önkormányzat egy babarci festőművésznél megrendelte az új Szent Orbán képet. Ha elkészül, akkor újra lesz kép a kis fülkében. A képoszlop mellett asztal-és pad is található, hiszen a Baranyai Sárga túra útvonala itt vezet el.

11. Görcsönydoboka, Szentháromság-képoszlop

Görcsönydobokán a templomtól nyugatra, az állattartó telep előtt áll a képoszlop. A kép régóta hiányzik belőle, de 2019-ben megrendelte a helyi önkormányzat az új képet, amint elkészül, kihelyezésre kerül.

12. Hásságy, temető előtti képoszlop

Hásságyon a temető kapuja előtt áll ez a keskeny képoszlop. Még három ilyet ismerünk a környékben. Nem tudni, hogy eredetileg fülkéjében milyen szenteknek a képe volt. Sokáig üresen állt, de 2016-ban kerámia domborműveket helyeztek el benne.

13. Himesháza, Mária-képoszlop

Himesházán a kálvária indítójaként került felállításra. Valószínűleg egyidős a stációkkal. Sajnos a benne lévő Mária kép teljesen elkopott, és a legutóbbi felújításkor ezt nem cserélték újra.

14. Himesháza, Szűri képoszlop

A képoszlopot 1879-ben állították Himesházán a Szűr felé vezető út mentén. 2017 óta a képoszlop nyomtalanul eltűnt. Hollétéről nincs információ... A szentkép évek óta hiányzott belőle, nem tudni milyen kép volt benne eredetileg.

15. Himesháza, Szent Bálint-képoszlop

2021-ben újra állították ezt a rég elfeledett képoszlopot Himesházán, mely több évtizeden át ledőlve feküdt, és még a legidősebbek is alig-alig tudtak róla, nem is hiányzott senkinek. Poszt József és Klári himesházi lakosok kezdeményezték a képoszlop helyreállítását, hiszen Klári édesanyjának kertjének végében van, már a kerítsen kívül, régi dűlőutak mentén. A képoszlop felállításában egy himesházi kőfaragó segédkezett, a külső javítást és a szentkép megfestését Petrovics Ottó vállalta. A Szent Bálint (Valentin) képoszlopot 1899-ben Kraft Gáspár és családja állíttatta fogadalomból, hogy epilepsziás lányuk meggyógyuljon. Reméljük, még sokáig lesz, aki gondozza, és rendben tartja ezt a kis szakrális emlékhelyet.

16. Kisnyárád, Szent Flórián-képoszlop

Kisnyárádon a buszfordulótól délre, kb. 100 m-re, még a templom előtt áll. Flórián alkotásaként általában nagy köztéri szobrokat emeltek, de kis falu lévén, valószínűleg itt csak egy képoszlop méretűre tellett állításának évében, 1925-ben. Ám ezért is különleges, mert ritkán látni ilyet. Sajnos nagyon rossz állapotban van, sürgős restaurálás és felújítás lenne szükséges. Felirata néhány éve még látható volt, de mára teljesen lekopott, egy ideje az 1925-ös évszám sem látszik már.

17. Kisnyárád, Szent Apollónia-képoszlop

Kisnyárádtól nyugatra  a régi pincesor felett a domb tetején, a kápolnához vivő úton a Baranyai Sárga túra útvonalán áll a zöldre festett képoszlop. 1901-ben állították fel, és régebben az Iván napi körmenet egyik állomása, illetve fontos tájékozódási pont volt. Apollónia vértanú a fogorvosok és fogfájósok védőszentje. A képoszlop évtizedeken keresztül elhanyagolt állapotban volt és a szentkép is hiányzott belőle. A képkő állításának 115. évfordulójára 2016-ban kipucoltuk környezetét, felújítottuk azt, és új képet helyeztünk el rajta. A tetejére visszakerült a hiányzó vaskereszt.

18. Kisnyárád, Szent Bálint-képoszlop

Kisnyárádtól délre, az Erdősmároki-halastavak völgyében áll a képoszlop. A Keresztelő Szent János-kápolnától 1,5 km-re található. A sárga sáv jelzéstől egyenes földút vezet idáig, de Kisnyárád falu felől is vezet ide földút. A képoszlopok között, az egyik legszebb barokkra hajló alkotás, sajnos elhanyagolva. A kép ugyan még benne van a fülkében, de teljesen elrozsdásodott.

19. Lánycsók-Babarc, Szent György-képoszlop

A képoszlop valójában Babarchoz van közelebb, de lánycsóki külterület. Az autópályától keletre mintegy 700 m-re van, az erdő sarkánál. Innen tovább lejtős út vezet a képoszloptól be az erdőbe, mely a Babarci-kilátóhoz visz. A képoszlop 2019-ben épült régi téglákból. Az eredeti, 19. századi képoszlop nem itt állt, hanem tőle, kb. 500 m-re észak-nyugatra. Romos állapota és az út megszűnése miatt 2019-ben lebontásra került, és jelenlegi helyén épült fel az új, mely méretében és jellegében is hasonló lett a régihez. Megközelítése Babarc, Haladás utca felőli buszmegállótól lehetséges, vagy az 57-es út Lánycsók, Bácsfapusztai elágazás nevű buszmegállótól, ez utóbbi a legrövidebb, és ide gyakrabban is indulnak Pécsről és Mohácsról járatok. Lánycsók felől a halastavak mentén is megközelíthető, de onnan sokkal messzebb van. A képoszlop felújítására 2019-ben került sor, mely 500.000 Ft-ba került. A támogatók között volt a Lánycsóki Önkormányzat, a Babarci Önkormányzat, a Babarci Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Szajki Plébánia, a Lánycsóki Plébánia, valamint az alábbi magánszemélyek: Wigand József, Vadas Rita, Samu Szilvia, Treitz Károly, Werner Anna és kisebb összegekkel a Baranyai-dombságot járó turisták. A képoszlop megújításában sokat segédkezett Treitz Károly, aki az útjelző táblákat is elkészítette, és Troszt Ferenc. Az építkezés munkálatait Biki Endre Gábor koordinálta. A kőműves Pusztai József és munkatársai voltak. A fülkében elhelyezett képet Boczor Magdolna babarci festőművész készítette.

20. Lánycsók, Mária-képoszlop

Lánycsókon a temetőben áll az új hófehér téglákból épült képoszlop, mely 2019-ben épült Léber György ötletére (hálából, miután súlyos betegségből felépült) és nagyrészt az ő adományából, de a település polgármestere Hadra József, Szabó Vilmos és Hegyvári János  is segítettek. Különös, hogy felszentelése egy napon (2019. október 19.) történt az innen néhány km-re újjáépített Szent György képoszloppal. Mayer Mihály plébános (korábbi megyéspüspök) áldotta meg.

21. Liptód, Szurdok feletti képoszlop

Liptódtól kb. 800 m-re nyugatra a szurdok felett, már a fennsíkon áll a homokkőből faragott alkotás. A zöld és sárga sáv jelzésű túraútvonalak a közelében haladnak el. 1901-ben a helyi sváb hagyományoknak megfelelően állították fel, két másik társával (Babarc és Kisnyárád) együtt. Sokáig elhanyagoltan állt, és sajnos az emlékezet nem őrizte meg, hogy milyen szentnek a képe volt rajta elhelyezve. 2017-ben felújításra került, de képet nem helyeztek el benne. Korábban itt a szerbeknek Szent Lukács tiszteletére szentelt fakeresztje is állt, de az már nincs meg.

22. Liptód, Segítő Szűz Mária-képoszlop

Liptódon a Petőfi és Táncsics utca sarkán 2020 tavaszán új Segítő Szűz Mária képoszlop épült. Petrovics Ottó korábban a kátolyi templom előtti kereszten dolgozott. A sekrestyés néni egy Segítő Mária szoborral ajándékozta meg, melyet akkor örömmel elfogadott. Néhány év elteltével fogalmazódott meg Petrovics Ottóban az ötlet, hogy háza előtt képoszlopot épít a Segítő Szűz Mária tiszteletére. A Mária szobor megáldását Horváth Sándor plébános végezte el 2020. június 1-jén, pünkösd hétfőjén, a helyi lakók jelenlétében.

23. Magyarsarlós, Keresztelő Szent János-képoszlop

A patak partján áll a 4 kis fülkés karcsú oszlop. Eredetileg kép volt benne, feltehetően a környék négy falujának védőszentje (Magyarsarlós, Hásságy, Nagykozár és Bogád). A felújításkor, a régi hagyományokat nem ismerve, négy egyforma képet (Keresztelő Szent János) helyeztek el rajta.

24. Majs, Szent Donát-képoszlop

Majson a pincesoron, amit Dolinának, a közeli völgyet, pedig Dolina-völgynek neveznek, áll egy pince mellett az 1766-ban állított képoszlop. Baranya megyében ő a legrégebben állított képoszlop, és ez hasonlít a legjobban a németországi típusokra. Mellette harangláb is áll. A képoszlopnak különös története van: állítólag évtizedeken át nem is volt meg, az 1990-es évek elején szántáskor került elő a földből. A haranglábat és az újra helyreállított képkövet Petri György máriakéméndi (majsi születésű) plébános szentelte fel 1995 augusztusában.

25. Máriakéménd, Katolebergi-képoszlop

Máriakéméndtől észak-keletre, a Kéméndi-tetőn (Liptódi-szegély) áll a képoszlop, mely megközelíthető a sárga háromszög jelzésről leágazó sárga emlékmű jelzésen (200 m.) Egykor ez a terület, ahol a képkő áll, a Kátolyiak szőlőhegye volt, de a 18. században a kéméndiek megvásárolták. A legrégebbi pincék itt voltak, még ma is több félig beomlott (boltozatlan) pinceüreg felfedezhető a környéken, ami a régi szőlőkultúra emléke. Az 1930-as években az esőzésekkor nagy földcsuszamlás történt itt, így a pincéket fokozatosan felhagyták. Az utolsó pincéket a II. világháború végéig használták, azóta ezt a részt fokozatosan beerdősítették. A képoszlopot azért állították, mert régen hittek abban, hogy a szentek megóvják a termést és a szőlőt a vihartól, jégesőtől. Régen a pap évente megáldotta a határt és a képoszlopot is. A képoszlop az 1950-es években ledőlt, az eredeti képek eltűntek, az erdő benőtte a romokat, így az alkotás teljesen feledésbe merült. A képoszlop évtizedekig romokban hevert az erdő fái alatt, míg 2015-ben kitisztítottuk környezetét és felállítottuk a kőtömböket. Eredetileg hét elemből állt, de statikai okok miatt a 6. elem a nagy homokkő kocka nem lett elhelyezve, így a szentképek a tartóoszlop oldalára kerültek. Négy kép került elhelyezésre, mely a filiálék (környékbeli falvak templomának) védőszentjeit ábrázolja: Nagyboldogasszony (Máriakéménd), Mindenszentek (Liptód), Szent Katalin (Kátoly) és Szent Kereszt felmagasztalása (Monyoród). A lemezre festett képeket Petrovics Ottó liptódi festő készítette. A képoszlop mellé egy ismertető tabló, valamint egy pad is kihelyezésre került.

26. Maráza, Szent Antal-képoszlop

A Marázára bevezető út keleti szélén, a falu első házainál van a képoszlop. Egy kis földút is vezet ki a szántóföldekre és a két út találkozásánál lévő dombocska tetején áll. A képoszlop déli oldalában egy négyszögletes fülke van. Eredetileg festett kép volt benne, ma ebben egy kis szobor került elhelyezésre, mely Szent Antalt és a gyermek Jézust ábrázolja. Szent Antal szerzetesi ruházatában van. Jobb lábánál egy szál liliom van. Jobb karján tart egy könyvet és azon ül a kis Jézus. A göndör hajú és vidám tekintetű gyermek feje körül glória van.

27. Mohács, Szent Flórián-képoszlop

Mohácson a Szent Flórián utcában található a 2006-ban felépített képoszlop. Bosnyák Mihály grafikusművész tervei alapján, Bugarszki Norbert nagyrészt saját költségén építette a névadó utca tiszteletére. Szép régi téglák gyűjteményéből épült fel. A többnyire Mohácson gyűjtött téglák egy része a XVI. században keletkezett, a törökök által égetettől a XX. század elején gyártottig, összesen 24-féle téglát tartalmazott. Ezek mind beépítésre kerültek úgy, hogy a rajtuk lévő feliratok olvashatóak maradjanak. Bosnyák Mihály átérezve a hely szellemét, megtervezte a képoszlop formáját. A képoszlop fülkéjében elhelyezett szentképet Jószai Sándor Hódmezővásárhelyen élő ikonfestő készítette el.

28. Mohács, Mária-képoszlop

A Mohácsi Szőlőhegy aljában, a Jenei út közelében a mára már jobbára kiszáradt patak partján áll a Mária tiszteletére szentelt 19. századi fehérre meszelt képoszlop.

29. Nagynyárád, templom melletti képoszlop

Nagynyárádon a templommal szemközti kerítéssel egybeépített képoszlop. Nem tudni, milyen szentnek a tiszteletére szentelt oszlop volt egykor. Fülkéjében ma egy nem egészen abba illő, igen picike képecske látható csak.

30. Olasz-Hásságy határpontján álló képoszlop

A pincesori szurdok kezdetén egy malomkövön áll. Jelenleg romos és kép nélküli, mely egy malomkövön áll. Négy fülkés, de valamennyi kép hiányzik belőle.

31. Olasz, Szőlőhegyi képoszlop

Az Olaszi Szőlő-hegyen egy pince előtt áll. Az előző párja, de valamivel jobb állapotban van még. A négy kép közül már csak egy van meg, az is teljesen elrozsdásodott, így nem tudni, milyen képek voltak benne korábban.

32. Olasz, Szőlőhegyi Mária-képoszlop

Az Olaszi Szőlőhegy déli felén található. Négy fülkéjében különböző témájú képek vannak, de eredendően Mária tiszteletű képoszlopról van szó. Elhanyagolt, és romló állapotban van. Egy belenövő csipkebogyó bokor veszélyezteti létét.

33. Olasz, Mária képoszlop a templommal és a plébániával szemközt

Olasz településen Balázs Balázs alkotása díszíti a 2010-ben újonnan épített képoszlopot.

34. Palotabozsok, képoszlop a Báta felé vezető úton

Palotabozsoktól keletre található a Báta felé vezető úton. A falut a sárga sáv jelzésen elhagyva, a jelzés jobbra letér a Szent-kút felé, a jelzetlen földúton pedig egyenesen továbbhaladva 1 km-re érünk a képoszlophoz, melynek közelében az 1960-as évekig a Miet-malom régebbi nevén Huszár-malom állt. 1846-ig huszárok működtették az állami tulajdonban lévő malmot. Mögötte voltak a huszárok házai, akik itt kaptak elszállásolást. A malmot 1846-tól a Mieth család bérelte és működtette. A család valamikor az 1960-as években költözött a faluba, ezután bontották le az épületeket. Az eredeti, korában fehérre meszelt képoszlop 2019-ben ledőlt, helyreállítása 2021-ben készült el. Fülkéjében Jézus ábrázolás látható.

35. Palotabozsok, Szent István-képoszlop

A Palotabozsoki elágazásnál a műút nyugati oldalán áll. 1951-ben építették és Szent István tiszteletére szentelték. Szépen gondozott és rendben tartott képoszlop, melyet már többször felújítottak.

36. Palotabozsok, Thesz-képoszlop

Palotabozsokon a  vasúti múzeum feletti szurdokban található, nem messze a régi vasútállomástól. Régóta elhagyatott és romos volt, de 2016-ban felújították.

37. Palotabozsok, Sombereki út mentén álló képoszlop

Palotabozsoktól délre 1,5 km-re a Somberek felé vezető műút nyugati oldalán áll. Kép nincs benne, de felújított, és gondozott, apróbb kegytárgyak ékesítik olykor.

38. Somberek, pincesori képoszlop

Sombereken a pincesor legmagasabb pontján áll. Szép, igényes alkotás kerítéssel körbevéve. Az elmondások szerint a kerítés régen körbeért, de miután ledőlt, így azon a szakaszon nem állították vissza.

39. Somberek, szerb temetővel szemközti képoszlop

Sombereken a pincesor és a szerb temető közötti magaslaton, szántóföldön áll a képoszlop. Szépen gondozott, általában virágokkal is körbeültetik. Fülkéjében jelenleg egy szép kis Mária szobor díszeleg.

40. Somberek, völgyi képoszlop

Sombereken a Sombereki-halastavak völgyében, már jócskán a falun túl, attól délre lapos, kissé szokatlan részen áll. Állítását az indokolja, hogy régen a szőlőterületek idáig elhúzódtak, egy pince ma is van a közelében, és valamikor a szőlők és a termés védelmét remélték a felállított képkövektől.

41. Szajk, Szent Orbán-képoszlop

Szajktól északra a négyszög alakú szőlőtábla 7. sorában áll a 19. századból megmaradt képoszlop, és talán az egyetlen, mely mindmáig szőlőlugasok között áll. Jól karbantartott, mind a négy fülkéjében egy-egy különböző témájú szentkép került elhelyezésre, de eredendően Szent Orbán tiszteletére emelték. Régen Orbán napkor ide körmenetet vezettek a pap kíséretében.

42. Szajk, Lencsehegyi-képoszlop

Évtizedek óta elhanyagoltan, bozóttal teljesen benőve állt. 2018-ban Hendinger Zoltán saját költségén betegségéből felgyógyulva, hálából felújította. Három fülkéjében a környék templomainak védőszentje látható. (Versend = Szent Mihály, Szajk = Szent András, Babarc = Szent István király). A képoszlop érdekessége, hogy tetején kopt kettős kereszt látható. A kopt kereszt nem lehetne kettős, vagy, ha kettős, nem lehetne kopt. Magyarázatát eddig senki sem tudta megfejteni. Régen több alkalommal cserkészek táboroztak ezen a helyen.

43. Székelyszabar, kálvária melletti képoszlop

Székelyszabar területén, a kálvária mellett áll, hol jobban, hol kevésbé benőve. Vakolata régóta hiányzik, fülkéjében csak egy kereszt látható. Méltó felújítása nem kívánna nagy anyagi áldozatot, inkább csak egy kis törődést.

44. Székelyszabar, Mária-képoszlop a Molnár-hegyen

A Molnár-hegyen, a ma már erdőben álló képoszlop helyén egykor a székelyszabariak szőlői voltak. Egyszer az itt dolgozó házaspárra nagy vihar sújtott le. Az asszonyt villámcsapás érte, és meghalt. A férj a felesége emlékére állította fel a 19. század második felében a nagyméretű képoszlopot ezen a helyen, ahol a tragédia történt. Az oszlop fülkéjében egy lemezre festett Mária képet helyeztek el. A képoszlop szerepe az volt, hogy védelmezze a határt és a jövőben ne történjen hasonló eset. Az évszázadok során az oszlop fülkéjében lévő képet minden bizonnyal többször is cserélték. Utoljára egy betlehemi kép volt benne, ennek körvonalai még látszottak a rozsdás vaslemezen. Ezért a felújítás során is egy ilyen témájú képet helyeztünk el benne. Az évtizedek óta elhanyagoltan álló képoszlopot felújítása 2017-ben a Keresztény emlékhelyek megújítása projekt keretében történt.

45. Székelyszabar, Sarlós Boldogasszony-képoszlop

Székelyszabartól nyugatra a Szabari-erdő irányába kb. 350 m-re található a fennsíkon a 19. századi alkotás. A faluból szurdokúton juthatunk fel ide. Sarlós Boldogasszony tiszteletére emelt képoszlop, fülkéjében ma is látható, - természetesen már nem az eredeti - , de egy újabb kori kép.

46. Szűr, Szent Antal-képoszlop

Szűr déli részén a nagy kanyarnál az árok partján áll ez a különös formájú képoszlop. Sokáig elhanyagoltan üres fülkével állt, de 2019-ben az önkormányzat példamutatóan, és igényesen felújította. A hiányzó szobrot ekkor pótolták, előterét térkövezték, és az árkon átjáró is készült hozzá.

47. Szűr, Kálvária indító képoszlopa

Szűrben a temetőben a keresztút indítójaként látható a stációk előtt egy képoszlop is. Jelenleg egy kis Mária szobrot helyeztek el benne.

48. Újpetre, Sárkányölő Szent György-képoszlop

Újpetrén a plébánia udvarán áll a 21. századi, modern formájú képoszlop. Benne Sárkányölő Szent György szobra áll.

49. Töttös, Mária-képoszlop

Töttösön a pincesoron jól látható helyen, pincék előtt, egy kerekeskút mellett áll a négy fülkés képoszlop. Fülkéjében ma már nem szentképek vannak elhelyezve, hanem kis Mária szobrok.