9:56 PM
2020. 04. 05. A FEHÉRKÚTRA VEZETŐ HAJDANI PIROS NÉGYZET JELZÉSŰ TURISTAÚT TÖRTÉNETE

A Mecsek Kalauz 1979-es kiadásában a túraleírásoknál ugyan nem szerepel, de az egyik térképvázlaton feltűntették a Hetvehely – Sás-völgy – Petőczpuszta – Éger-völgy – Mecsekszentkút – Mandulás – Dömörkapu – Lámpás-völgy – Fehérkút útvonalon vezető piros négyzet jelzésű turistautat. Eredetileg az út Lámpás-völgy után nem a Zsuppon-parlagon át vezetett, mint később, hanem az Andrásbánya-völgy nyugati oldalában (nem a völgytalpon), illetve a Szikit-völgyben a Hármas-forrás érintésével ért Fehérkútra. Akkoriban a Hármas-forrás a piros négyzet jelzésen volt elérhető, mely nem „zsákjelzés” volt, mint a mostani kék kör, hanem elhaladt mellette.

Az 1980-as évekre a bánya külszíni fejtésének terjeszkedése elérte az egykori piros négyzet jelzésű turistaút nyomvonalát. Ekkor a jelzett út nyomvonalát módosítani kellett. Az új út elkerült az Andrásbánya-völgyből és a Hármas-forrást sem érintette. Helyette nyugatabbra helyeződött a turistaút, és a Zsuppon-parlagon az akkori Tölgyes utat, zöld négyzetet (ma Z+) keresztezve haladt északnak, majd a kék sáv jelzést elérve, azzal fonódva keletre fordulva érte el a Fehérkúti-kulcsosházat. A jelzett út nélkül maradt Hármas-forráshoz 1983-ban új kék kör jelzést festettek a Fehérkúti-kulcsosháztól kiindulva, így rövidebb szünet után ismét jelzett úton vált megközelíthetővé a forrás.

A Mecsek Híradó tudósít róla, hogy 1995-ben a Dömörkapu – Fehérkút között 3,7 km hosszban felújításra kerültek a piros négyzet jelzések. 1996-ban a Lámpás-völgy és a külfejtés közötti szakaszon szintén újrafestették a jelzéseket. (Valószínűleg a fakivágások miatt.) 1998-ban Lámpás-völgy – Zsuppon-parlag közötti szakaszon, 1 km-en szintén felújították a jelzéseket.

A 2000-es évek környékén a Közép-Mecsekben hatalmas területeket érintett a tarvágás. Ez az erdőrész is letermelésre került, a piros négyzet jelzések ismét eltűntek. Erről lásd a Mecsek Híradó 2000. szeptemberi számában megjelent „Piros négyzet, 3-as” című cikket. Ebben az évben az eltűnt jelzéseket egy 0,5 km szakaszon a P+ elágazás és Lámpás-völgy között újrafestették. 2002-ben a nagy jelzésváltozások idején a piros négyzet jelzése és útvonala nem változott, így ekkor még a régi nyomvonalon szerepel a térképeken. Ebben az időtájban nincs hír az újrafestésről, ennek ellenére a 2003-as kiadású Mecsek térképen a külfejtésnél egy rövidebb szakaszon, más nyomvonalon ábrázolják a turistautat. Ez lehetséges, hogy csak a térképi korrekció eredménye, mely során pontosították a térképen ábrázolt útvonalakat, de nem kizárt, hogy kisebb nyomvonalváltozás volt a külszíni fejtés közelében.

A Mecsek Híradó 2003. áprilisi számában Koncz Eszter írásában „A Gyula-aknai emlékköveknél” arról tudósít, hogy március elejei túrájuk során a jeges-havas csúszós úton Lámpás-völgy után a nagy sár miatt a túrát folytatni nem tudták, ezért más útirányon mentek vissza Dömörkapu felé.

2003 körül újabb tarvágások miatt „eltűnt” az erdő a meddőhányó és a Zsuppon-parlag környéki részről. Emiatt a turistaút járhatatlanná vált. Ekkor a turistaút nyomvonalát más útvonalra terelték. A jelzés két szakaszra bontva került felfestésre: a jelzés a Dömörkaputól Lámpás-völgyig a régi nyomvonalon vezetett, majd onnan a Kanta-vár felé vezető erdei kocsiúton csatlakozott a piros sáv jelzéshez. A másik, a Fehérkúti-kulcsosházhoz vezető szakasz a Rábay-fánál ágazott le a piros sáv és P+ jelzésekről. Mivel a Lámpás-völgyben a régi szénbányákat új emlékkövekkel jelölték meg, és a jelzés ezeket már nem érintette, ide egy piros rom jelzés került felfestésre (később a bányász emlékút jelzése is felfestésre került, mely érinti az emlékköveket). A terelést ideiglenesnek szánták (10-15 év, mire az erdő felnő.)

Turistatérképeken az új nyomvonal először 2005-ben jelenik meg, ekkor már a Zsuppon-parlag környékén nem vezetett jelzett út. Továbbá a témához illő írást találunk még a Mecsek Híradó 2004. június-augusztusi lapszámában, ahol Strasser Péter „A mecseki szénbányászat emlékhelyei a Lámpás-völgyben” című írása ad további tájékoztatót az emlékkövekről.

A Mecsek Kalauz 1995-ös kiadásban a 26. túraleírásban szerepel a piros négyzet, a 2002-es kiadásban úgyszintén a 16/a túraleírásban. A 2017-es Mecsek Kalauzban a következőt olvashatjuk a 16/a túraleírásban: „A Dömörkaputól a Fehér-kúti turistaházig valamikor a Zsuppon-parlag irányában, a Hármas-forrást érintve vezetett a piros négyzet jelzésű turistaút, melynek nyomvonalát - a külszíni szénfejtés, illetve a tarvágások miatti többszöri módosítás után - meg kellett szakítani, így két részre oszlott. A jelenlegi útvonal jelzéseit 2004-ben festették fel. A megfelelő erdősültség elérése után tervben van ismét a közvetlen útvonal kialakítása Dömörkapu és a Fehér-kúti-kulcsosház között, a régihez közelítő nyomvonalon.”

A túrázást magam 2003-ban kezdtem, de az egykori piros négyzet jelzésű turistautat már nem volt módom bejárni, hiszen nem sokkal később megszűnt. A régi térképek és szakirodalom tanulmányozása után azonban az egykori út létezése – hasonlóan a Tölgyes úthoz - felkeltette érdeklődésemet. Április 4-én bejárásra indultam. A Keresztkunyhó felől indulva jártam be az egykori út nyomvonalát. Meglepő módon sok régi megkopott jelzést találtam, de volt olyan, ami még egészen jó állapotban volt. A jelzések többsége le lett anno szürkítve, vagy fekete törlőkereszttel lett áthúzva, de ezek lekopása után lassacskán újra előjönnek az egykori jelzések. Ami érdekes, hogy Fehérkút irányából a Tölgyes útig, a Z+ kereszteződéséig viszonylag sűrűn találni régi jelzéseket. Innentől azonban a Zsuppon-parlagon a Lámpás-völgyig mindössze egy db jelzést találtam, az is még nagyon régi, színbetöltetlen volt. Lámpás-völgyben a patak partján az emlékkövek környékén ismét felbukkantak a régi jelzések. A tarvágás és a turistaút nyomvonalának megváltoztatása után immár 16 év telt el. Mint bejárásom során kiderült, az egykori út nyomvonala 100%-ban jól járható, az út mentén az erdő felcseperedett, az egykori utat ma is járják, nincs elvadulva, elbozótosodva, így az turistaút számára kiválóan alkalmas lenne. Bízom benne, hogy a későbbiekben mód nyílik a régi turistaút nyomvonalának visszaállításra, hiszen az egykori terelésre ma már tulajdonképpen nincs szükség, és így Dömörkaputól a Lámpás-völgyön át ismét közvetlen út vezethetne Fehérkútra. Azt is érdemes lenne megvizsgálni, hogy a Zsuppon-parlag középső részétől nem lenne-e mód a Hármas-forrás felé vezetni a jelzést, mivel láttam, hogy egy jól járt szekérút kiágazik a Zsuppon-parlagtól keletre, de ezt a részt most nem jártam be, de a későbbiekben még tervezem.


Az egykori és 2004-ig létező piros négyzet jelzésű turistaút nyomvonala ma is jól járható


Az első megtalált, még színbetöltetlen jelzés


Egy leszürkített jelzés


Egy félig moha takarta jelzés


Törlőkereszttel áthúzott jelzés az amúgy most is jól járható út mentén


Egy idő után kis bevágásban halad az út


Az elágazásnál a jobbra tartó földút volt a régi út nyomvonala


Előjön a szürke alól...


Egy áthúzott


A Tölgyes útra kiérve (Z+ vezet erre)


A Zsuppon-parlagon mindössze ez az egy db jelzés maradt meg


A Zsuppon-parlagon vezető út jelenleg ilyen


Csak kíváncsiságból tértem le, hogy közelebbről megnézzem a rekultivált és még rekultiválásra váró külfejtés területét


Ez csak a kitérő, erre nem vezetett a jelzett út


Lámpás-völgy felé közeledve


Lámpás-völgyben


Az emlékkövekhez vezető bányász út és piros rom jelzés


Régi jelzés Lámpás-völgyben


Egy leszürkített jelzés


Valamikor ő is piros négyzet volt, de átalakításra került piros rom jelzésként


Lámpás-árok


Visszafelé indultam, újabb jelzések maradványaival találkoztam


Ilyen ép jelzés is van a már 16 éve megszüntetett úton


Egy szinte ép jelzés, csak épp a fa dőlt ki


Ezen az úton indult el Lámpás-völgyből felfelé a piros négyzet


Az útvonal felfelé


A fenti cikk a Mecsek Híradó, 2000. szeptemberi számából való.


Részlet a Mecsek Híradóból (2004-ből)

Megtekintések száma: 156 | Hozzáadta:: Endi | Helyezés: 0.0/0
Összes hozzászólás: 4
0
4 Endi   [Bejegyzés]
Szép az erdő arra, csak ajánlani tudom mindenkinek látogasson el arrafelé.

0
3 aranyosfodorka   [Bejegyzés]
Na, valami jó hír ! Akkor talán mégis teszek egy próbát!

0
2 Endi   [Bejegyzés]
A cikkben szereplő képek nem Kanta-vár felé, hanem a kevésbé ismert Zsuppon-parlag környékén készültek. Lámpás-völgy és Kanta-vár között ma is korosabb erdő húzódik, patakkal (évszaknak, csapadéknak megfelelően gombával.)

0
1 aranyosfodorka   [Bejegyzés]
Ennek az útnak egy részét a Lámpásvölgyből Kantavárig vezetőt, 10 éven át nagyon sokszor bejártam. Most, a képeket nézegetve alig-alig van helyszín, amire ráismerek. 11 (!) éve nem jártam arra, és nem is tudom, akarom-e látni azt, ami most van ? Az én emlékezetemben egy csodás erdő él, hatalmas fákkal, patakkal, rengeteg gombával.
Talán tényleg jobb, ha az emlékeimet őrzöm, s nem nézem meg mi van ott ma.

Név *:
Email *:
Kód *: