1:09 PM
2021. 08. 22. ÓDÁNY ELFELEDETT KÁPOLNÁJA VÉGNAPJAIT ÉLI...

Ódány Tolna megyében, Kéty és Kisdorog között, egy erdős, vizenyős, mocsaras területen húzódik meg. Ódány egy középkori magyar falu volt. A pápai tizedösszeírásban templomos helységként szerepelt, Miklós nevű papja 1333-ban 20 báni dénár tizedet fizetett, ez körülbelül 150 főnyi lakosságot jelentett. A török defterek szerint az 1580-as években Ódányban 39 személy adózott.


Kétyről indultam, ahol a szárazságtól a fák és a növények teljesen elhaltak


Egyes részeken a növényzet teljesen megsemmisült a
csapadék hiányától a perzselő melegben


Itt jobbra indultam


Még néhány pincét használnak

1546-ban és 1552-ben Pál pap szerepel a török összeírásokban. Az 1733-as vizitációban röviden megemlékeztek a régi templomról, miszerint Kétytől délre Alte Kirchen néven a helyiek templomromot tartanak számon, ahol sok cserepet, régi pénzeket és faragott csontokat lehet találni.


Itt kell átmenni a nedves talajon, vagy az erdőben haladva érhető el a kápolna


Tarvágás

Ódor János Gábor 1999-ben bejelentés nyomán Kétytől kb. másfél kilométerre délre, a Hidas-patak északi partján, a délkelet-északnyugat folyásirányú patak melletti első alacsony teraszon kb. 50 méter szélességben és 100 méter hosszúságban 12-15. századi kerámiával jelzett faluhelyet lokalizált. A faluhely északi része akácos erdő alatt húzódik, csak kisebb része szántóföld. Az erdősávtól közvetlenül északra, egy következő teraszon, egy kisebb domb északi szélén téglatörmelékes folt jelzi a templomot, helyén és környezetében szétszántott sírokat figyelt meg. A templom dombját nyugatról egy meredek völgy zárja le.


Árulkodó jel, a villanyoszlop maradványa, hogy lassan elérjük az egykori pusztát,
és a még álló kápolnát


Megvan, de sajnos a kerítésen belül


Szép környezetben állhatott egykor

Az 1780-as évek elején készült katonai felmérés Murga és Kisdorog között Odan Alte Kirche (Ódány öreg- vagy ótemplom) néven templomot jelez. A török időket követően a település kihalt, megszűnt. A vidék a 18. század elején, főként németekkel újra lakottá vált. Ódány faluként nem népesült be, de ezen a helyen elszórtan kis tanyavilág alakult ki 4-5 házzal, melyek egymástól távolabb, kb. 1 km sugarú körzetben létesültek. A 20. században a villanyt is bevezették ide, ám az utolsó lakók az 1980-as évekre haltak ki/költöztek el. A házakat lebontották, a villanyt kikötötték, már csak az oszlopok csonkjai a hírmondói, hogy egykor itt emberek éltek.


Szép huszártornyos kis épület


Sajnos a tornya ledőlni készül, kirohadt alóla a tartógerenda

A középkori templom azonban a 19. századra már teljesen eltűnt, elbontották. Ezen a helyen 1846-ban a kegyúr (Dőry család) jóvoltából új kápolnát emeltek, Nagyboldogasszony tiszteletére, mely a kisdorogi plébániához tartozik napjainkban is. Mária mennybevételének Jacobus de Voragine által leírt apokrif jelenete fogalmazódik meg a kápolna oltárképén. Az Apponyiak a képet a hagyomány szerint Bécsből hozatták. Festőjét nem ismerjük. Az eredetileg félköríves keretezésű képet felső részén levágták, így a teljes kompozíció nem látható. Mária égbe emelkedő alakja, és a sírt körülvevő apostolok mozgalmas csoportja kvalitásos barokk vonásokat őriz.


Milyen szép a homlokzat kidolgozása


Belül ez a kép fogad


Még ereklyetartó is volt az oltáron, de a szent ereklye már hiányzik

A kápolna ünnepén, augusztus 15-én, a környező falvakból érkező búcsúsok gyógy- és fűszernövényeket hoztak megáldásra, szentelésre. A „geweihtes Gewürz" csokrait otthonukba vitték és betegségben, égi háborúban oltalmazó szentelményként használták.

A leírások többsége a keletelt kápolna okán azt feltételezi, hogy a mostani kápolna a középkori templom alapjaira épült. A helyszínen járva (és tényleg csak ránézésre) szerintem nem pontosan ezen a helyen állt a középkori templom. Ez a terület gyűjti össze ugyanis a környező dombokról lefolyó vizet, s a mostani kápolna pedig egy mély részen, kiemelkedés nélkül áll. Igaz a bonyhádi középkori templom a példa, hogy domb aljába is építettek, de tényleg csak nagyon ritkán. A középkorban a templomokat általában kiemelték. A régi templom akár távolabb is lehetett, de ezt csak alapos kutatás után lehetne kideríteni. A kápolnától, kb. 60 m-re északra, a dombhajlat kezdetében van egy lapos, hosszú terasz, melyen középkori tégladarabok is találhatók, lejjebb pedig a 19-20. századból való téglákkal. Ez a helyszín is vizsgálatot érdemelne, mert elképzelhető, hogy inkább ott állt a régi templom.

A kápolna északi oldalán, kb. 30 m-re egy hosszú épület is állt egykor. A III. katonai felmérésen Csőszháznak írják, valamint a kataszteri térképen is jól látható. (A csősz, vagy kerülő, hivatalosan mezőőr, a mezők, rétek, legelők és egyéb gazdasági területek őrzésével megbízott, rendszerint felesketett és gyakran külön jelvénnyel ellátott személy.) Talán az épület a kegyhely kiszolgálásában, őrzésében is segített, amikor érkeztek a búcsújárók. Ez az épület sajnos alapjáig elpusztult, csak romjait lehet azonosítani, sok-sok tégladarab, falmaradvány kíséretében. A kápolnához egykor téglával bélelt kút is tartozott. Ez mára már teljesen feltöltődött, víz így nem található a kápolna környékén.

A kápolna napjainkban:

Sajnos a kápolnáról nagyon kevés adat lelhető fel, legalábbis az interneten, levéltári kutatásokba pedig egyenlőre nem kezdtem, csak a  Tolnai Népújság 1970-es évekbeli lapszámait tekintettem át, melyekben némi használható adatot találtam Ódányról, Ódánypusztáról. A neten mindössze két bejegyzés található fotókkal 2011-ből és 2012-ből:

http://elbiferrum.blogspot.com/2011/10/egy-tolnai-kapolna-es-vadgesztenyei.html

http://magyarkaland.blogspot.com/2012/05/kapolna-vadaszat.html

Napjainkban gondozatlan a kápolna. Régóta már misét sem tartanak Nagyboldogasszony ünnepén.

Elhagyatottságának okát az alábbiakban látom: első számú oka, hogy Ódánypuszta lassan 40 éve lakatlan. Feltehetően amíg laktak néhányan itt, rendben tartották a kápolnát és környezetét. A kétyi szőlőhegy és pincesor ide 1,5 km-re van, de oda kijárók sem törődnek a kápolnával. A legnyomósabb ok, azonban az, hogy bár a kápolnához egykor 3 irányból is vezetett út, ma egyáltalán nincs hozzávezető út, környezete elvadult, a mocsaras, vizes helyek (bár most minden teljesen ki volt száradva) és elbozótosodott erdőrészek nehezen járhatók még gyalogosan is, nemhogy gépjárművel. 2021-ben ugyan teljesen kipucolták a környéket, ám a teljes tarvágás miatt a területet körbekerítették, a kápolna jelenleg nem megközelíthető. (Én átugrottam a kerítésen, mert dokumentálni szerettem volna a kápolna végnapjait.) Az is sajnálatos, hogy a közeli sertéstelepről a trágyalét és egyéb szennyező anyagokat a kápolna felé irányuló völgybe engedik, mely már a kápolna környezetét kezdi elérni.


Az egykori kút


Csőszház maradványai

Amíg ezek az állapotok állnak fenn, nem képzelhető el sem búcsújárás, sem kápolnagondozás, pedig számos pályázat kínálkozik most szakrális építmények felújítására. A búcsújárások sok helyen újra a reneszánszukat élik, melyben erős vonalat adnak a helyi nemzetiségi (pl. német) önkormányzatok, akik ehhez jelentős támogatást is kaphatnak. Valószínűleg a katolikus egyházban ténykedők nem is tudják, hogy a területükön létezik még ez a kápolna. Esetleg az illetékes plébános is kezdeményezhetne valamit…


I. katonai felmérés, 18. század


II. katonai felmérés, 19. század, itt láthatók a szétszórt épületek, és jelzi a kápolnát is


A III. katonai felmérés jelzi a pusztát, a kápolnát és a csőszházat is


A kataszteri térkép jelzi a kápolnát, és a tőle északra fekvő nagyon hosszú épületet, a csőszházat is

A kápolnát feltételezésem szerint, legalábbis kívülről a nem túl távoli múltban még utoljára felújították, ez valamikor a ’80-as évek vége, 90-es évek eleje lehetett. A főhomlokzaton kifogástalan állagú a vakolat és a festés, de tulajdonképpen a többi oldalon is. Ezzel szemben a kápolnabelső teljesen romos, penészes és vizes. A kápolna berendezése (oltár, kegykép) a végső megsemmisülés utolsó óráit éli. Szerencsére a padok még egészen jó állapotban vannak. A fal mellé lemezre festett szentképek vannak állítva, ma már kevésbé kivehető, hogy egykoron mit is ábrázoltak.

Egy valamit azonban felettébb hiányoltam: nincs a kápolnánál feszület, sem a távolabbi környezetében, sem az ódányi pincesoron. Igaz a III. katonai felmérés térképe jelöl egy keresztet a kápolnától kb. 1 km-re északra, de nem tudom áll-e még. Nem valószínű.

Ódány egykor híres kis búcsújáróhely volt, ahová a környékbeli katolikus hívek zarándokoltak. Vajon emlékszik-e még valaki az utolsó ódányi búcsúkra, a kápolnákban mondott misékre. Bizonyára kevesen, bár feltehetően élnek még emlékezők, csak talán nincs már senki, aki megkérdezze őket, és begyűjtse az utolsó információkat egy hajdanán sokaknak jelentőséggel bíró szakrális helyről, melyen a kápolna az utolsó emléke a középkori falunak, az ótemplomnak, valamint a 19. században létesült Ódánypusztának.

Végezetül tekintsétek meg az alábbi videót:
 

https://www.youtube.com/watch?v=prcVYmyTPMs

Megtekintések száma: 150 | Hozzáadta:: Endi | Helyezés: 5.0/1
Összes hozzászólás: 5
0
5 Endi   [Bejegyzés]
Valóban szomorú ezt látni. Minden településen listát kellene készíteni a hozzájuk tartozó pusztuló értékekről, és folyamatosan figyelni a pályázati lehetőségeket. Aki akar, az most kap lehetőséget. Sajnos a közömbösség, érdektelenség a legnagyobb baj.

0
4 Árkon-bokron   [Bejegyzés]
Nagyon köszönöm ezt az írást, és a linkeket. Csodálatos a videó, mely közelről mutatja a kápolna tornyát..
Hogy mennyire nem tudunk vigyázni értékeinkre!

0
3 ra   [Bejegyzés]
Mit is mondhatnék erre.... Szomorúan gondos egy felmérő út volt. Tetszik a gondolatod az ótemplom helyével kapcsolatosan. Meglep, hogy a nagy fák egyike-másika is él még mellette. Mivel a közvetlen környezet ennyire kitisztított, talán maradt még ott valami remény, hogy az épület megmentésével is törődni fognak.

0
2 Endi   [Bejegyzés]
Kár érte. Szép lenne amúgy a környezete is. A környék amúgy sem bővelkedik búcsújáróhelyekben. A környékbeli falvaknak alkalmas célpont lehetne, hogy itt búcsúkat tartsanak, ha lenne út, ha rendben lenne a kápolna, ha lenne aki felkarolja, ha... Sajnos túl sok a ha...

0
1 aranyosfodorka   [Bejegyzés]
Szomorú történet.
Az egyetlen jó, hogy felfedezted és megmutattad nekünk. A net talán egy darabig még megőrzi - mert azt gondolom jövője ennek a templomnak nincs.

Név *:
Email *:
Kód *: